felhasználási feltételek

A szolgáltatás igénybe vételének feltételei

Jogi közlemények

Mi, a weboldal üzemeltetői, a szolgáltatást nyilvános szolgáltatásként nyújtjuk felhasználóinknak.

Kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbi alapvető szabályokat, amelyek alapján a weboldalunkat használja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használatával Ön feltétel nélkül elfogadja, hogy Önre nézve a Felhasználási feltételek kötelező érvényűek. Amennyiben Ön (a „Felhasználó”) nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalt, ne nyújtson anyagokat a weboldalnak, illetve ne töltsön le onnan anyagokat.

Az üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket bármikor, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosítsák. Amennyiben Ön a változtatások után tovább használja a weboldalt, azzal feltétel nélkül elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását, és beleegyezik, hogy Önre a megváltozott feltételek érvényesek. Ezen okból kérjük, hogy a weboldal használatakor minden esetben olvassa át a Felhasználási feltételeket.

Ezek a Felhasználási feltételek a weboldal használatára vonatkoznak, és nem terjednek ki harmadik fél kapcsolódó oldalaira. A Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat, amely a Felhasználási feltételek része, képezi az Ön és az üzemeltetők között a weboldallal kapcsolatos teljes megállapodást (a „Megállapodás”). Minden, itt kifejezetten nem garantált jog fenntartva.

Engedélyezett és tiltott felhasználás

Ön a weboldalt kizárólag a többi Felhasználóval történő eszmecserére használhatja. Nem használhatja a weboldalt bármely helyi, állami, nemzeti, vagy nemzetközi törvény megsértésére, beleértve, de nem kizárólagosan bármely, kartellezés, vagy más illegális kereskedelmi vagy üzleti gyakorlat elleni vonatkozó törvényt, szövetségi és állami értékpapír-kereskedelemre vonatkozó törvényeket, az USA Értékpapír-és Tőzsdebizottságának szabályozását, bármely nemzeti vagy más értéktőzsdére vonatkozó, vagy bármely Egyesült Államok-beli áruk vagy technikai adatok exportját vagy vissza-exportját szabályozó törvényt, szabályt és szabályozást.

Ön nem tölthet fel vagy továbbíthat olyan anyagokat, amelyek megsértik, vagy visszaélnek bármely személy szerzői jogaival, szabadalmával, védjegyével, vagy kereskedelmi titkával, vagy a weboldalon keresztül olyan információkat nyilvánosságra hozni, amelyek nyilvánosságra hozatala az Ön által vállalt bármely titoktartási kötelezettséget sért.

Ön nem tölthet fel vírust, férget, trójait, vagy más kártevő számítógépes kódot, illetve nem teheti ki a weboldal hálózatát vagy szervereit indokolatlan forgalomterheléshez, és nem tanúsíthat olyan viselkedést, amely a weboldal rendes működésének megzavarására alkalmas.

Szigorúan tilos a weboldalon, vagy azon keresztül törvénytelen, káros, sértő, fenyegető, bántalmazó, rágalmazó, zaklató, becsületsértő, vulgáris, obszcén, profán, gyűlölködő, csaló, pornográf, faji, etnikai, vagy egyéb okból kifogásolható tartalmakat közzétenni, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely olyan anyagot, amely bűncselekményre ösztönöz, polgárjogi felelősséget keletkeztet, vagy másképp megsért bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti, vagy nemzetközi törvényt.

Kifejezetten tilos Önnek más Felhasználók adatainak összegyűjtése és felhasználása, beleértve a címeket, telefonszámokat, fax-számokat, email címeket vagy más olyan kapcsolattartási információt, amely előfordulhat a weboldalon marketing-vagy levelezőlisták létrehozására vagy gyűjtésére, valamint más felhasználók számára kéretlen marketinganyagot küldeni, akár faxon, e-mailben, vagy más technológiai eszközzel.

Kifejezetten tilos Önnek a Felhasználók személyes adatainak továbbítása harmadik fél számára marketing céljából. Az Üzemeltetők a Felhasználók személyes adatainak felhasználásával összegyűjtött marketing-és levelezőlisták összeállítását, a kéretlen reklámanyagok küldését a Felhasználóknak, vagy a Felhasználók személyes információinak marketing céllal történő továbbítását harmadik feleknek a Felhasználási feltételek súlyos megszegésének tekintik, és az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy az Ön hozzáférését a weboldal használatához megszűntessék, vagy felfüggesszék, vagy visszavonják tagságát a konzorciumban az addig kifizetett tagsági díjak visszatérítése nélkül.

Az Üzemeltetők kijelentik, hogy a Felhasználók személyes információinak jogosulatlan felhasználása kéretlen reklámlevelezés céljából szintén több állami és szövetségi spam-ellenes jogszabály megszegését jelenti. Az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a Felhasználó személyes jogainak megsértésével kapcsolatban feljelentést tegyenek a megfelelő nyomozati és állami szerveknél, és az Üzemeltetők teljes körűen együttműködnek bármely hatósággal ezen törvények megszegésének tekintetében.

A Felhasználó által benyújtott anyagok

Az Üzemeltetők nem kívánnak bizalmas, vagy üzleti titkot képező információkat kapni Öntől a weboldalon keresztül. Bármely, az Ön által továbbított vagy közzétett anyag, információ vagy más kommunikáció („Hozzájárulás”) a weboldalon nem bizalmasnak minősül.

Minden, Ön által az oldalnak küldött információt bárki, beleértve az Üzemeltetőket is, az MIT lincensz alapján használja.

Amennyiben Ön vállalatnál, vagy egyetemen dolgozik, valószínű, hogy nem rendelkezik az Ön által létrehozott dolgok felett tulajdonjoggal, még akkor sem, ha azokat szabadidejében hozta létre. Mielőtt bármilyen anyagot töltene fel erre az oldalra, feltétlenül kérje ki munkaadója írásos beleegyezését.

A személyazonosításra alkalmas információk felhasználása

A weboldalnak átadott információkra az Üzemeltető aktuális Adatvédelmi nyilatkozata, valamint az oldal engedélye vonatkozik.

Ön beleegyezik, hogy valódi, helyes, aktuális és teljes információkat ad meg a weboldalra történő regisztrációval. Felhasználói fiókja adatainak rendszeres frissítéséért Ön felelős, hogy azokat gondozza, és azonnal frissítse, hogy a megadott adatok mindig valódiak, helyesek, aktuálisak és teljesek legyenek. Amennyiben félrevezető, hamis, helytelen, hiányos vagy nem aktuális adatokat ad meg, vagy okkal gyaníthatjuk, hogy az Ön által megadott információ hamis, helytelen, hiányos vagy nem aktuális, fenntartjuk a jogot, hogy figyelmeztetés nélkül felfüggesszük, vagy megszüntessük felhasználói fiókját, valamint megtagadjuk Öntől a weboldal mindenfajta használatát most és a jövőben.

Bár a weboldal egyes részei megtekinthetők egyszerűen a weboldal meglátogatásával, bizonyos, a weboldal által kínált tartalmak, illetve extra szolgáltatások eléréséhez előfordulhat, hogy be kell jelentkeznie vendégként, vagy regisztrálnia kell tagként. Amennyiben az oldalon fiókot hoz létre, megkérhetjük, hogy adja meg a nevét, címét, egy felhasználói azonosítót és egy jelszót. A jelszó és a fiók titkosságáért Ön felel, és Ön teljes körű felelősséggel rendelkezik minden,  az Ön jelszavával és fiókjával végzett tevékenységért. Ön beleegyezik, hogy azonnal értesít bennünket a jelszó vagy a fiók jogosulatlan használatáról, vagy a biztonság bármely egyéb megsértéséről. Ezen felül Ön beleegyezését adja, hogy nem engedi meg másoknak, beleértve azokat, akiknek a fiókja törlésre került, hogy elérjék a weboldalt az Ön fiókjának vagy felhasználónevének használatával. Ön biztosítja az Üzemeltetők és minden más, a weboldal üzemeltetésében részt vevő személy vagy jogi személy számára a weboldal működtetésével és az Önnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ön által megadott információk továbbításának, figyelemmel kísérésének, keresésének, tárolásának és felhasználásának jogát. Az Üzemeltetők nem vállalnak és vállalhatnak felelősséget bármely olyan információért, amelyet Ön megad, illetve, ha Ön, vagy harmadik fél által történő felhasználásáért, vagy az azzal történő visszaélésért, illetve bármely információval történő visszaélésért, amelyet Ön továbbított, vagy megkapott a weboldal használatán keresztül. Amennyiben további információkra van szüksége az Ön felhasználói fiókjához tartozó személyes adatok védelméről, kérjük, tekintse át Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Kártérítés

Ön beleegyezik, hogy védelmezi, kártalanítja és mentesíti az Üzemeltetőket, a megbízottakat, az eladókat, illetve szállítókat bármely kárigény, kár, vagy költség alól, beleértve az weboldal Ön általi használatából, vagy az azzal történő visszaélésből fakadó ésszerű ügyvédi díjakat, beleértve, korlátozás nélkül, a jelen Felhasználási feltételek Ön, vagy bármely más előfizető, vagy az Ön fiókjának használója általi megsértését bármely szellemi tulajdonjog, vagy egyéb, magánszemély vagy jogi személy jogának megsértése vonatkozásában.

Felmondás

Ezen Felhasználási feltételek a bármelyik fél által történő visszavonásig érvényesek. Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja, hogy a Felhasználási feltételek vonatkozzanak Önre, be kell fejeznie a weboldal használatát. Amennyiben Ön elégedetlen a weboldallal, annak tartalmával, vagy bármely feltétellel vagy nyilatkozattal, az Ön számára az egyetlen jogorvoslat a weboldal használatának befejezése. Az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy megszüntessék, vagy figyelmeztetés nélkül felfüggesszék az Ön hozzáférését a weboldalhoz, vagy a weboldal egyes részeihez, amennyiben azt véljük, saját hatáskörünkben, hogy a felhasználás módja (i) sért bármely vonatkozó törvényt; (ii) káros az érdekeinkre, vagy más magánszemély, vagy jogi személy érdekeire, beleértve a szellemi tulajdonjogot vagy más jogokat; illetve (iii) amennyiben az Üzemeltetőknek oka van azt hinni, hogy Ön megsérti a Felhasználási feltételeket.

A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA

A WEBOLDALT ÉS A KAPCSOLÓDÓ ANYAGOKAT AHOGY VAN ÉS AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL ELVEN (’AS IS AND AS AVAILABLE BASIS’) BIZTOSÍTJUK. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÜZEMELTETŐK KORLÁTOZNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETVE A SZELLEMI TULAJDONJOG SÉRTHETETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ ÜZEMELTETŐK NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN – KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT ARRA NÉZVE, HOGY A WEBOLDAL MEGFELEL MAJD AZ ÖN ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, VAGY HOGY A WEBOLDAL ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA NEM SZAKAD MEG, A HASZNÁLAT PONTOS, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES. AZ ÜZEMELTETŐK NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN – KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EREDMÉNYEKRE. AZ ÜZEMELTETŐK NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN – KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉRE, ILLETVE A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, TARTALOM, ANYAGOK, VAGY TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN.

SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ AZ ÜZEMELTETŐK, VAGY MEGBÍZOTTAIK, ELADÓIK VAGY BESZÁLLÍTÓIK BÁRMELY KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELVESZETT NYERESÉGBŐL, ÜZEMSZÜNETBŐL, ELVESZETT INFORMÁCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), AMELY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, A WEBOLDAL NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL FAKADNAK, MÉG AKKOR IS, HA AZ ÜZEMELTETŐKET ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. EZ A KORLÁTOZÁS A JELEN MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES RÉSZÉT KÉPEZI. MIVEL NÉHÁNY JOGRENDBEN TILTOTT A KÖZVETETT VAGY VÉLETLEN KÁROKOZÁSBÓL FAKADÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

ÖN MEGÉRTI ÉS BELEEGYEZIK, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN LETÖLTÖTT, VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT BÁRMILYEN TARTALOM AZ ÖN DÖNTÉSE ÉS KOCKÁZATA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN TEHETŐ FELELŐSSÉ, AMENNYIBEN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KÁR KELETKEZIK, ADATVESZTÉS TÖRTÉNIK, VAGY ÜZEMSZÜNET KÖVETKEZIK BE A LETÖLTÖTT TARTALOM KÖVETKEZTÉBEN. AZ ÜZEMELTETŐK NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ BÁRMILYEN, A WEBOLDALON TALÁLHATÓ, TÉNYLEGESEN VAGY VÉLELMEZHETŐEN BÁRMELY JAVASOLT, VAGY HIVATKOZOTT INFORMÁCIÓ VAGY ÖTLET MIATT KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON BEKÖVETKEZŐ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. AZ ÖN RÉSZVÉTELE A WEBOLDALON KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE. SEMMILYEN, AZ ÜZEMELTETŐKTŐL, AZ ÜZEMELTETŐKÖN KERESZTÜL, ALKALMAZOTTAIKTÓL, VAGY HARMADIK FELEKTŐL SZERZETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET SEMMIFÉLE, A JELEN DOKUMENTUMON FELÜLI JÓTÁLLÁST. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATA.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, ÉS FÜGGETLENÜL A KÁRIGÉNY JOGI ALAPJÁTÓL, LEGYEN AZ SZERZŐDÉS VAGY KÁRESEMÉNY VAGY EGYÉB, AZ ÜZEMELTETŐK, VAGY MEGBÍZOTTAIK, ELADÓIK, VAGY BESZÁLLÍTÓIK NEM FELELŐSEK A FELHASZNÁLÓ VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY FELÉ BÁRMELY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY JÁRULÉKOS VESZTESÉGÉRT, AMELY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A WEBOLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT, VAGY SZERZETT ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI HIBÁÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELVESZETT NYERESÉG MIATTI VESZTESÉGET, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST VAGY ADATKÁROSODÁST, ÜZEMSZÜNETET, AZ EREDMÉNYEK HELYESSÉGÉT, SZÁMÍTÓGÉPES MEGHIBÁSODÁST VAGY RENDELLENES MŰKÖDÉST, MÉG AKKOR IS, HA AZ ÜZEMELTETŐK MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉT ÉRTESÍTETTÉK, VAGY ELŐRE TUDNIUK KELLETT VOLNA AZ ILYEN KÁROK ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ ÜZEMELTETŐK TELJES HALMOZOTT FELELŐSSÉGE BÁRMELY ÉS MINDEN, A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KÁRIGÉNY TEKINTETÉBEN NEM HALADJA MEG AZ ÖT EURÓT (€ 5.00). A FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZIK ÉS ELISMERI, HOGY A KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG AZ ALKU ELENGEDHETETLEN RÉSZÉT KÉPEZI, ÉS AZ ÜZEMELTETŐK A KORLÁTOZÁS HIÁNYÁBAN NEM NYÚJTANÁK A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAIT.

Általános rendelkezések

A weboldalt szervere Magyarországon van. Az Üzemeltetők nem állítják, hogy a weboldal tartalma megfelelő, vagy letölthető Magyarországon kívül. A tartalomhoz való hozzáférés lehet, hogy nem jogszerű bizonyos személyeknek bizonyos országokban. Amennyiben a weboldalt Magyarországon kívülről éri el, azt a saját felelősségére teheti meg, és felelősséggel tartozik, hogy megfeleljen az Ön országa törvényeinek. Az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” rendelkezései a jelen Felhasználási feltételek vonatkozásában nem érvényesek. A fél értesítheti a másik felet kizárólag írásban a másik fél fő telephelyén, az adott fél jogi osztályvezetőjének címezve, vagy a másik fél által írásban kikötött más címen és más módon. Az értesítés kézbesítettnek tekintendő személyes átadás vagy faxon át küldés, vagy ajánlott küldemény útján a postára adástól számított 5 munkanapon belül, vagy nemzetközi ajánlott futárszolgálattal történő küldés esetén a postára adástól számított 7 napon belül. Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése nem hajtható végre, a fennmaradó rendelkezések teljes körűen érvényben maradnak. Ezen felül a felek megegyeznek, hogy az ily módon végrehajthatatlan rendelkezést helyettesítik egy olyan végrehajtható rendelkezéssel, amely a legjobban megközelíti a végrehajthatatlan rendelkezés szándékát és gazdasági hatását. A szövegrészek elnevezése csupán tájékoztató célú és nem határozza meg, korlátozza, keletkezteti vagy írja le a szövegrész hatályát. Amennyiben az Üzemeltetők elmulasztják az intézkedést, amennyiben Ön vagy mások megszegik ezt az Egyezményt, az nem keletkeztet a jogokról való lemondást, és nem korlátozza az Üzemeltető jogait a szerződésszegéssel, vagy későbbi szerződésszegésekkel szemben. Bármely, ebből a Megállapodásból, vagy a weboldal Felhasználó általi használatából eredő intézkedés vagy jogvita esetén Belgium bírósága az illetékes, és Ön beleegyezik a bíróság kizárólagos illetékességébe. Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen eljárást kezdeményez, annak az igény, vagy az intézkedés elkezdésétől számított egy (1) éven belül el kell kezdődnie. Ezek a feltételek kikötik a felek teljes megértését és egyetértését, és felülír bármely és minden, a felek közötti, ilyen tárgyú szóbeli vagy írásbeli megállapodást. A Megállapodás bármely rendelkezéséről történő lemondás, vagy annak megszegése nem jelent lemondást bármely másik rendelkezésről, vagy keletkezteti bármely további rendelkezés megszegését.

Hivatkozások más anyagokra

The weboldal tartalmazhat hivatkozásokat független, harmadik felek által birtokolt vagy üzemeltetett weboldalakra. Ezek a hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét és tájékozódását szolgálják. Mi nem irányítjuk ezeket az oldalakat, így nem vagyunk felelősek azokon az oldalakon megjelenő tartalmakért. A tény, hogy az Üzemeltetők felajánlják ezeket a hivatkozásokat, semmiképpen nem tekintendő jóváhagyásnak, felhatalmazásnak vagy szponzorálásnak az adott weboldal, annak tartalma, vagy az ott megjelenő vállalatok vagy termékek tekintetében, és az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a társulás, szponzorálás vagy ajánlás hiányát feltüntessék a weboldalon. Amennyiben úgy határoz, hogy meglátogatja a weboldalon hivatkozott bármelyik harmadik fél által birtokolt vagy üzemeltetett weboldalt, azt kizárólag és teljesen az Ön felelősségére teszi. Mivel bizonyos oldalak automatizált keresési eredményeket használnak, vagy más módon olyan oldalra irányíthatják Önt, amelyen nem helyénvaló, vagy sértő tartalmak vannak, az Üzemeltetők nem tehetők felelőssé a harmadik felek oldalain található tartalmak helyességéért, szerzői jogi megfelelőségéért, jogszerűségéért, vagy a megjelenített tartalom helyénvalóságáért, így Ön visszavonhatatlanul lemond a harmadik felek által birtokolt vagy üzemeltetett oldalakhoz kapcsolódó bármely kárigényéről az Üzemeltetők felé.

Figyelmeztetés lehetséges szerzői jogsértés miatt

Amennyiben úgy hiszi, hogy a weboldalunkon közzétett anyag vagy tartalom megsérti az Ön, vagy más szerzői jogait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.